Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania

 

Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów

Nasza misja:

Fundacja KOS swoimi działaniami wspiera tworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziała marginalizacji jego uboższych warstw

Fundacja KOS powstała w roku  2003 jako kontynuacja brytyjskiej organizacji dobroczynnej British Executive Service Overseas, działającej w Polsce w latach 1991 - 2003 pod egidą Know How Fund.

Na wzór BESO jesteśmy grupą specjalistów z różnych dziedzin, którzy wspierają inne podmioty swoją wiedzą i doświadczeniem.  
Uczymy, doradzamy, a także pomagamy tworzyć, a następnie realizować ich własne projekty rozwojowe.
Inicjujemy też i prowadzimy projekty własne Fundacji, zgodnie z jej celami statutowymi.

Fundacja KOS wybrała jako wiodący obecnie kierunek przeciwdziałanie marginalizacji uboższych, upośledzonych warstw społecznych. Wspieramy więc organizacje opiekujące się grupami, których upośledzenia wynikać mogą zarówno z niepełnosprawności członków rodziny, jak i z jej dysfunkcyjności spowodowanej ubóstwem, nałogami czy innymi subiektywnymi czynnikami.

Pomagamy m.in. starszym ludziom, mającym trudności w przystosowaniu się do warunków stworzonych przez transformację gospodarczą lat 90-tych.

Inną grupę, objętą zainteresowaniem Fundacji KOS, stanowią osoby pokrzywdzone w stanie wojennym roku 1981, a szczególnie odczuwające długotrwale jego skutki.

 

 

Organizacja Pożytku Publicznego

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
nr rejestracji KRS 0000171741

Nasz numer konta bankowego:
29 1240 5963 1111 0000 4798 5908

Darowizny przelane na to konto można odpisać
od podstawy podatku w zeznaniu PIT roku następnego
Z góry serdecznie za darowizny i odpisy 1% dziękujemy!


Aktualności


15-12-2012
TO JA - DĄB
Zgodnie z zapowiedzią obchody 73. rocznicy obrony Warszawy na odcinku Saska Kępa rozpoczęły się przed Symbolem Wrześniowej Barykady (ul. Francuska 4). Około 200 zgromadzonych uczestników uczciło pamięć Poległych i zapoznało się z wystawą planszową obrazującą przebieg walk obronnych na odcinku Saska Kępa. Wystawa obejmowała m.in. trzy nowe plakaty oparte na niedawno odkrytych faktach, np. odkopaniu CKM-u ukrytego przez jego obsługę. Następnie zebrani przeszli po linii obrony do Ogrodu Jordanowskiego, gdzie dzieci z pobliskich przedszkoli – wspomagane przez dorosłych, w tym przedstawicieli Prezydenta RP Tadeusza Mazowieckiego i Macieja Czulickiego oraz bp Bronisława Dębowskiego - zasadziły 10-letni dąb szypułkowy. Dąb ten, nazwany Dębem Saskim Juniorem, ma być – tak jak jego poprzednik – symbolem Saskiej Kępy. W grudniu 2012 opublikowana została broszura To ja – Dąb podająca historię Królewskiego Dębu Saskiego, jego restytucję jako symbolu Saskiej Kępy oraz relacjonującą tę uroczystość. Obchody odbyły się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
15-08-2012
WIEC POD DĘBEM
Tegoroczne obchody rocznicy obrony Warszawy na odcinku Saska Kępa odbędą się w środę 26 września, przed Symbolem Wrześniowej Barykady (ul. Francuska 4) i wystawą planszową (Francuska 2). Początek o godz. 16.15. Najważniejszym punktem dalszego programu będzie zasadzenie dębu szypułkowego w Ogrodzie Jordanowskim, na północnej części linii wrześniowej obrony. Dąb ten ma zastąpić królewski Dąb Saski, zniszczony ogniem artyleryjskim na pierwszej linii obrony, który przez lata stanowił symbol dawnej Włościańskiej kolonii Pod Dębem i Prado, a następnie całej Saskiej Kępy. Spotkanie zakończy Wiec pod Dębem, pod znamiennym hasłem: Kępian portret własny.
17-12-2011
XXX-LECIE POWSTANIA PRYMASOWSKIEGO KOMITETU POMOCY OSOBOM POZBAWIONYM WOLNOŚCI I ICH RODZINOM
W związku ze zbliżającym się XXX-leciem powstania Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom Fundacja KOS zainicjowała procedurę nadania Komitetowi Odznaki Honorowej „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” oraz podjęła przygotowania do jubileuszowego spotkania „Komitetu na Piwnej” ze współpracownikami z komitetów diecezjalnych. Spotkanie odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie, w dniu 17 grudnia i nosiło charakter końcowego podsumowania działalność, ale i wzajemnego pożegnania dawnych współpracowników. Wzięło w nim udział blisko 100 osób. Wygłoszono trzy referaty: „O misji Ocalmy od zapomnienia”, „Portrety opornych” i „O Arcybiskupim Komitecie Charytatywnym we Wrocławiu” oraz kilka komunikatów diecezjalnych. Po laudacji wygłoszonej przez prof. Andrzeja Friszke, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz wręczyła przedstawicielom Komitetu Odznakę Honorową „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”.
29-09-2011
SYMBOL WRZEŚNIOWEJ BARYKADY 1939
Po dwuletnich staraniach, pracach projektowych, znajdowaniu sponsorów i organizowaniu wykonawstwa - w dniu 28 września 2011 odsłonięto u zbiegu ulic Francuskiej i Zwycięzców w Warszawie „Symbol Wrześniowej Barykady 1939”, wzniesiony ku czci obrońców Warszawy na odcinku Saska Kępa. „Symbol” to pomnikowa, trwała aranżacja rzeźbiarska autorstwa Moniki Molendy składająca się z granitowego, czerwonego pasa w powierzchni ulicy, znaczącego przebieg barykady kluczowej, dwu tablic pamiątkowych na jej skrajach oraz fragmentu betonowo-stalowego płotu, stanowiącego osłonę stanowisk granatników, a noszącego ponad 100 oryginalnych śladów postrzałowych. W tworzeniu Symbolu Fundację KOS wspierali: Prezydent m.st. Warszawa, Urząd Dzielnicy Praga Południe, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, przedsiębiorstwa realizujące rewaloryzację ulicy Francuskiej, lokalne przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy.
01-07-2011
POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA STANU WOJENNEGO 1981 DO NORWEGII
W okresie od kwietnia 2010 do czerwca 2011 Fundacja KOS, działając jako partner krajowy w ramach konsorcjum trzech jednostek wraz z Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku i Opplandsarkivet avdeling Maihaugen z Lillehammer, współrealizowała projekt „Polska emigracja polityczna stanu wojennego 1981 do Norwegii”. W ramach projektu 9 ekspertów KOS wykonało następujące prace merytoryczne: - stworzono osiem świadectw historii mówionej w formie obrazowych i dźwiękowych nagrań wywiadów z wybranymi reprezentantami emigracji politycznej, - dokonano analizy dwudziestu świadectw tworzonych w ramach całego konsorcjum, a na tej podstawie opracowanie dwu kluczowych referatów do prezentacji na konferencji oraz wydania w formie drukowanej, - napisano i wygłoszono lub opublikowano cztery referaty przyczynkowe, opisujące tło wydarzeń związanych z emigracją polityczną stanu wojennego 1981, - opracowano dwie wersje „Przewodnika reportera”, systematyzującego sposób tworzenia świadectw historii mówionej związanych z emigracją polityczną stanu wojennego 1981: pierwszą szczegółową do zastosowania w Norwegii, a druga ogólna będzie mogła posłużyć w przyszłych, analogicznych badaniach w innych krajach. Ponadto współpracowano z partnerem norweskim przy organizacji konferencji końcowej w Lillehammer w maju 2011. Stworzone świadectwa przekazano do Archiwum Akt Nowych jako uzupełnienie zbioru archiwalnego Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich rodzinom.

 

 

pozostałe informacje