Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania

Co robi Fundacja KOS

Nasza misja:

Fundacja KOS swoimi działaniami wspiera tworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziała marginalizacji jego uboższych warstw

Misja ta realizowana jest przez podstawową część Fundacji KOS - korpus wolontariuszy posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe - zarówno wiedzę jak i doświadczenie - którzy nieodpłatnie dzielą się nimi z najbardziej potrzebującymi pomocy, a w szczególności z tymi, których nie stać na angażowanie odpłatnych doradców, instruktorów, projektantów czy nauczycieli.

Z założenia polski korpus ma pokrywać pełny zakres wiedzy i umiejętności, ponieważ jednak powstał dopiero przed pięcioma laty i nie spełnia jeszcze tego warunku, korzysta w szczególnych przypadkach z ekspertów zagranicznych z organizacji wolontariackich zrzeszonych w Europejskiej Federacji Organizacji Ekspertów - Seniorów (CESES), której KOS jest jednym z 25 członków.

Potrzeba zorganizowania polskiego korpusu ekspertów - wolontariuszy wynikła z zakończenia bezpośredniego działania w Polsce korpusów europejskich, co było skutkiem wejścia Polski do Unii Europejskiej.  W przewidywaniu tego inicjatywa ustanowienia Fundacji KOS wyszła od brytyjskiej NGO British Executive Service Overseas oraz polskich beneficjentów ponad 350 misji dobroczynnych przeprowadzonych w ramach BESO w latach 1991 - 2003, a następnie kontynuowanych przez KOS we współpracy z dwiema innymi organizacjami brytyjskimi VSO i BCCT.  Stąd też możliwość dalszego wykorzystywania brytyjskich ekspertów, a ponadto merytoryczna i finansowa pomoc przy szkoleniu polskich wolontariuszy - juniorów, w tym organizatorów i animatorów Fundacji.

Jednym z celów statutowych Fundacji KOS jest pomoc polskim podmiotom w uczestniczeniu w konkursach grantowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, a w przypadku przyznania grantu - w realizacji zwycięskich projektów.

Spośród wielu potrzeb, na lata 2007/2009 Fundacja KOS wybrała jako kierunek wiodący przeciwdziałanie marginalizacji uboższych, upośledzonych warstw społecznych.

Te upośledzenia wynikać mogą zarówno z niepełnosprawności członków poszczególnych rodzin jak i ich dysfunkcyjności spowodowanych ubóstwem, nałogami czy innymi subiektywnymi czynnikami.

Do innych, obiektywnych czynników, które powodują zainteresowanie Fundacji KOS jest nieprzystosowanie się jednostek do warunków stworzonych przez transformację gospodarczą lat 90-tych oraz negatywnych, długotrwałych skutków społecznych wynikających z wprowadzenia w roku 1981 stanu wojennego.

W bieżącym roku KOS kontynuuje lub rozpoczyna następujące projekty:

  1. Wydanie - we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych - publikacji "Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom", opartej na seminarium 25-lecia powstania tego Komitetu..
  2. Gromadzenie dokumentacji o ujemnych skutkach społecznych stanu wojennego poprzez zbieranie bezpośrednich relacji osób pokrzywdzonych w latach 1981 - 1989 (dwa granty Funduszu Organizacji Pozarządowych MPiPS  i  Education, Audiovisual and Culture Agency UE).
  3. Grupę projektów pod wspólnym hasłem: Nasi mali podopieczni

We wstępnej fazie rozeznania potrzeb i możliwości jest projekt związany z przenoszeniem doświadczeń z najlepszych ośrodków dla niepełnosprawnych z dużych aglomeracji miejskich do małych miast i osiedli.

W ramach tworzenia społeczeństwa obywatelskiego Fundacja KOS wspiera nie tylko indywidualne lub grupowe działania wolontariacie, ale realizuje także funkcje pomocniczości w stosunku do organów władzy

przeczytaj więcej o naszych planach na 2008/2009