Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania

Publikacje i opracowania

Obszerne opracowania i materiały źródłowe są dostępne na naszych stronach i mogą być wykorzystywane do prac badawczych i publikacji naukowych pod warunkiem cytowania ich źródła (strona internetowa Fundacji KOS: www.fundacjakos.pl) wraz z podaniem autorstwa cytowanego fragmentu. Materiały te - zgodnie z obyczajami panującymi w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom - nie są przeznaczone do wykorzystywania w publikacjach prasowych, do formułowania jakichkolwiek oskarżeń i prowadzeniu dochodzeń przeciwko komukolwiek.
Relacje osób represjonowanych są wiernym, nie autoryzowanym zapisem przeprowadzonych wywiadów, których obraz i ścieżka dźwiękowa zdeponowane są w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Wyrażone w nich poglądy są poglądami osób represjonowanych i nie zawsze bywają zgodne z poglądami oraz systemem wartości Fundacji Korpus Ochotników Specjalistów.

Akceptuję powyższe warunki