Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania

 

Ryszard Kaczorowski
ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie
tragicznie zmarł w służbie Ojczyzny 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem
w drodze na mogiły Ofiar Zbrodni Związku Sowieckiego w Katyniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

 

W ogrodzie Saskim w Warszawie przy Dębie, który zasadził 27 września 1996 z okazji dekoracji sztandaru m. st. Warszawy Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari,
nadanym 9 listopada 1939 przez gen. Władysława Sikorskiego

 

 

Nota biograficzna

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. Był Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, więźniem łagrów sowieckich, żołnierzem 2. Korpusu Polskiego, politykiem, działaczem społecznym na emigracji.
Z tytułu pełnionej funkcji Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski był Kawalerem tych Orderów. W uznaniu zasług niepodległościowych Ojciec Święty Jan Paweł II nadał Mu Wielki Krzyż Orderu Piano, a królowa brytyjska Elżbieta II Wielki Krzyż Rycerski Orderu św. Michała i św. Jerzego. 
W kraju został doktorem honoris causa: Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Medycznej w Białymstoku, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, a także uhonorowany obywatelstwem: Białegostoku, Chodzieży, Częstochowy, Drzewicy, Gdańska, Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego, Jeleniej Góry, Krakowa, Krosna, Legnicy, Lublina,  Łukowa, Mińska Mazowieckiego, Nowego Sącza, Opoczna, Opalenicy, Opola, Ostrołęki, Pabianic, Piastowa, Polic, Rogoźnicy, Rzeszowa, Siedlec, Sochaczewa, Supraśla, Świątnik Górnych, Tomaszowa Lubelskiego, Warszawy, Zakopanego, Zielonej Góry i Ziemi Podlaskiej.
Ryszard Kaczorowski ukończył gimnazjum i średnią szkołę handlową w Białymstoku.  W roku 1947 uzyskał świadectwo dojrzałości w Liceum 3. Dywizji Strzelców Karpackich w Anglii. Dwa lata później ukończył Szkołę Handlu Zagranicznego.  Pracował w przemyśle jako dyplomowany księgowy aż do przejścia na emeryturę w roku 1986.
Od najmłodszych lat należał do harcerstwa.  W sierpniu 1939 został zastępcą Komendanta Pogotowia Harcerskiego w Białymstoku, przygotowanego do służby pomocniczej na wypadek wojny.  W czasie okupacji sowieckiej w październiku 1939 r. został zastępcą komendanta hufca, który miesiąc później wszedł w skład Szarych Szeregów, a od czerwca 1940 był komendantem chorągwi Szarych Szeregów.  Pełnił funkcję łącznika pomiędzy Szarymi Szeregami a Komendantem Związku Walki Zbrojnej.  17 lipca tegoż roku został aresztowany przez NKWD, a następnie więziony w Białymstoku oraz w Mińsku, gdzie po dwudniowym procesie 1 lutego 1941 – skazany przez Najwyższy Sąd Białoruskiej Republiki Sowieckiej na karę śmierci.  Po stu dniach pobytu w celi śmierci 10 maja sąd ZSRR zmienił wyrok na 10 lat łagrów.  Został zesłany na Kołymę. 
Po podpisaniu układu Sikorski-Majski na mocy „amnestii” został zwolniony z łagru i w marcu 1942 r. dotarł do Armii Polskiej w ZSRR.  Służąc w 3. Karpackim Batalionie Łączności walczył w kampanii włoskiej.  W trakcie bitwy o Monte Casino był dowódcą ośrodka łączności 2. Brygady Strzelców Karpackich 3. DSK - i jako pierwszy upowszechnił wiadomość o zajęciu klasztoru przez Polaków.
Po wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii.  W roku 1949 został członkiem Głównej Kwatery Harcerzy, w latach 1955 – 1967 pełnił funkcję Naczelnika Harcerzy, a następnie Przewodniczącego ZHP. 
Ryszard Kaczorowski był członkiem Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata.  W marcu 1986 powołany do Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej jako nominat Prezydenta RP oraz do Rządu RP na Uchodźstwie.  W gabinecie prof. Edwarda Szczepanika został ministrem spraw krajowych.  Na tym stanowisku rozwinął kontakty z działaczami opozycji w Kraju.  Był także sekretarzem honorowym Funduszu Pomocy Krajowi.
19 lipca 1989 r. objął urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie.  22 grudnia 1990 roku przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie.
Ryszard Kaczorowski był także wolontariuszem brytyjskich i polskich organizacji charytatywnych: British Executive Service Overseas oraz Fundatorem i członkiem Rady Fundacji Korpus Ochotników Specjalistów.