Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania

Projekty

W chwili obecnej nasze działania są skupione na dwóch kierunkach:

"Nasi mali podopieczni"

Projekty wspierające dzieci i młodzież  niepełnosprawną, z rodzin ubogich lub patologicznych. Jednym słowem: młodych ludzi "w potrzebie".

Działaniami realizowanymi  w tej części naszej aktywności pomagamy młodym ludziom potrzebujących wsparcia, pokrzywdzonym, z jakiegokolwiek powodu żyjącym na marginesie społeczeństwa, mającymi trudności z integracją społeczną.
Pracujemy z organizacjami  opiekującymi się  dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi, zarówno fizycznie jak i intelektualnie, tymi którzy są  marginalizowani z powodu ubóstwa bądź dysfunkcyjności rodziny, czy też po prostu mają  problemy psychologiczne.

Realizowane projekty:

"Pamięć i tożsamość"

Projekty realizowane z myślą o starszym pokoleniu, szczególnie o osobach zasłużonych dla odzyskania niepodległości, a zapomnianych:

Wśród założycieli i członków Korpusu Ochotników Specjalistów przeważają osoby, które czynnie przeciwdziałały lub choćby biernie opierały się narzuconej Polsce władzy. Część z nich w okresie stanu wojennego działała w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. Dlatego tematyka długotrwałych skutków sowieckiej dominacji w Polsce jest nam bliska i pragniemy wspierać proces wzbogacania świadomości społeczeństwa, dotyczącej ostatnich lat komunizmu w Polsce.

W państwowym zasobie archiwalnym znajdują się obszerne zbiory dokumentacji z okresy stanu wojennego 1981 - 1983, lecz są to przede wszystkim materiały pochodzące od służb specjalnych i PZPR, niekiedy świadomie zafałszowane.

Fundacja KOS postawiła sobie za zadanie uzupełnienie tego zasoby o wiarogodną dokumentację, tworzoną w dobrej wierze i przez ludzi uczciwych.
Pierwszym krokiem było przekazanie, w grudniu 2006 roku, archiwaliów sekretnie gromadzonych przez Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, w którym to przekazaniu wolontariusze KOS mieli swój udział.

Na jubileuszowym seminarium z okazji XXV rocznicy powstania Komitetu Prymasowskiego, którego organizacji podjęła się Fundacja KOS, pełna dokumentacja dotycząca jego działalności, do tej pory przechowywana w ukryciu, została przekazana do Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Tu będą one odpowiednio przechowywane, a jeśli trzeba konserwowane, i udostępniane do przyszłych badań naukowych.

Ponieważ zbiór archiwalny Komitetu Prymasowskiego nie wykracza poza rok 1989, a żyją jeszcze młodsi uczestnicy tamtych zmagań niepodległościowych, Fundacja nasza zainicjowała gromadzenie ich relacji oraz posiadanych przez nich dokumentów i wzbogacenie o nie zbioru archiwalnego Komitetu. Stąd program Ocalmy od zapomnienia, w ramach którego realizowano trzy poniższe projekty:


Obszerne opracowania i materiały źródłowe są dostępne na naszych stronach i mogą być wykorzystywane do prac badawczych i publikacji naukowych pod warunkiem cytowania ich źródła (strona internetowa Fundacji KOS: www.fundacjakos.pl) wraz z podaniem autorstwa cytowanego fragmentu. Materiały te - zgodnie z obyczajami panującymi w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom - nie są przeznaczone do wykorzystywania w publikacjach prasowych, do formułowania jakichkolwiek oskarżeń i prowadzeniu dochodzeń przeciwko komukolwiek.
Relacje osób represjonowanych są wiernym, nie autoryzowanym zapisem przeprowadzonych wywiadów, których obraz i ścieżka dźwiękowa zdeponowane są w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Wyrażone w nich poglądy są poglądami osób represjonowanych i nie zawsze bywają zgodne z poglądami oraz systemem wartości Fundacji Korpus Ochotników Specjalistów.

Akceptuję powyższe warunki