Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania

Dajmy im równe szanse

cykl działań realizowanych przez Partnerów: Fundacja KOS, BCCT, Szkoła 327  i Ośrodek w Brwinowie.
Cel - rozwiązanie lokalnego problemu Szkoły 327 i Ośrodka w Brwinowie:  braku środków na dodatkową pracę nad wzmocnieniem pozycji, poczucia własnej wartości oraz nasilenia procesu tworzenia równości szans, poziomu życia i reintegracji  niepełnosprawnych dzieci i młodzieży ze społeczeństwem.
Partnerstwo z BCCT zapewni wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu takich problemów.
Działania Partnerów będą miały formę zajęć prowadzonych przez  przeszkolone  osoby  1.09.2008 - 31.08.2009.

Poza społecznymi, realizujemy aspekty horyzontalne: integrację społeczną, wielostronną współpracę, gwarantującą dobre zarządzanie i wymianę najlepszych praktyk.