Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania

projekt Ocalmy od zapomnienia

W rekordowo szybkim czasie niespełna sześciu tygodni zrealizowany został przez naszą Fundację projekt FIO 233/2007 Ocalmy od zapomnienia - relacje poszkodowanych w stanie wojennym.

Jego podstawową częścią było odszukanie i przeprowadzenie wywiadów z co najmniej dwudziestoma osobami represjonowanymi w stanie wojennym lub wskutek jego wprowadzenia 13 grudnia 1981.

Ponieważ celem projektu było wzbogacenie wiedzy i zasobów archiwalnych na temat stanu wojennego, jako grupę objętą kwerendą i tworzeniem historycznych "świadectw" przyjęto tych represjonowanych, o których omal całkowicie zapomniano, a ponadto którzy skutki dawnych represji odczuwają do dziś dnia.

Odszukano blisko 50 osób spełniających te kryteria. Po przeszkoleniu dziesięcioro reporterów spośród wolontariuszy KOS, z 21 poszkodowanymi przeprowadzono wywiady tworząc następnie "świadectwa" składające się z nagrania obrazu, dźwięku, oraz spisanej wersji.  Całość tej dokumentacji została przekazana do Archiwów Akt Nowych w Warszawie, a ponadto wersja pisana wywiadu dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Projekt zakończono seminarium przeprowadzonym 21 stycznia 2008 na Zamku Królewskim w Warszawie.  Wzięło w nim udział blisko 200 uczestników spośród osób represjonowanych, współpracowników diecezjalnych komitetów pomocy represjonowanym i ich rodzinom, historyków i archiwistów oraz młodzieży akademickiej i szkolnej.

Dalsze informacje o seminarium: