Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz

PROJEKT EACEA REM-2007-072

"Ostatnie ofiary stalinizmu w Polsce"

Ten roczny projekt realizowany wspólnie z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, rozpoczęto we wrześniu 2007.  To właśnie dzięki zbieżności jego początkowych etapów z projektem FIO 233/2007 Ocalmy od zapomnienia - relacje poszkodowanych w stanie wojennym, można było podjąć się tego ostatniego w skrajnie krótkim terminie.

Podstawową częścią tego projektu, finansowanego w 60% ze środków Agencji EACEA Unii Europejskiej, a po 20% przez KOS i AAN, jest odszukanie i przeprowadzenie wywiadów z co najmniej pięćdziesięcioma osobami represjonowanymi w stanie wojennym lub wskutek jego wprowadzenia 13 grudnia 1981.

Ponieważ celem projektu jest wzbogacenie wiedzy i zasobów archiwalnych na temat stanu wojennego, jako grupę objętą kwerendą i tworzeniem historycznych "świadectw" przyjęto tych represjonowanych, o których omal całkowicie zapomniano, a ponadto, którzy skutki represji ze strony totalitarnego systemu w jego końcowej fazie - odczuwają do dziś dnia.

Projekt jest w trakcie realizacji, a powstałe już wywiady są udostępniane we wspólnym zbiorze z relacjami z FIO.  Tym razem projekt skończy się pogłębioną analizą zebranych świadectw, a postawy represjonowanych i ich obrońców z kościelnych komitetów pomocy więźniom politycznym, zostaną przedstawione na seminarium  Ocalmy od zapomnienia - Opornych portret własny.

Przewiduje się także symboliczne podziękowanie tym obrońcom w formie tablicy pamiątkowej Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom na murze klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, w Warszawie, przy ul. Piwnej 9/11.

Program seminarium

Broszura