Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania


Jubileuszowe seminarium XXV-lecia powstania Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom - "Piwna 25"

Wobec zbliżającej się 25. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, a w konsekwencji spontanicznego powstania Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, Fundacja KOS zadeklarowała metropolitalnym władzom kościelnym nieodpłatne zorganizowanie sesji jubileuszowej.  W ramach tego projektu (nazwanego "Piwna 25" od potocznej nazwy "Komitet na Piwnej") współdziałano z grupą byłych współpracowników Komitetu, a w późniejszej fazie także z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Biurem Kultury m.st. Warszawy.
Seminarium odbyło się 16 grudnia 2006 na Zamku Królewskim w  Warszawie i zgromadziło ok. 350 uczestników, Podczas seminarium nastąpiło też przekazanie zbioru archiwalnego Komitetu do Archiwum Akt Nowych w Warszawie, gdzie zajmuje ponad 20 mb półki. 

Dla upamiętnienia powstania Komitetu zainicjowano wybicie 500 sztuk medalu pamiątkowego, który otrzymały osoby zasłużone dla Komitetu.

Awers tego medalu zaprojektowała nieodpłatnie znana rzeźbiarka i medalierka, pani Anna Beata Watróbska-Wdowiarska.
Pełne teksty referatów i wystąpień na seminarium znajda się w publikacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod roboczą nazwą "Komitet na Piwnej"

Dalsze informacje o seminarium:

Program seminarium

Zaproszenie

Blister