Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania


Jubileuszowe seminarium XXV-lecia powstania Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom - "Piwna 25"

Program seminarium

10.00 - 11.00 Rejestracja uczestników,
projekcja filmu
11.00 - 11.20 Powitanie gości, Słowo na otwarcie,
Uczczenie pamięci Zmarłych
11.20 - 11.50 Państwo - Społeczeństwo - Kościół:
Prof. dr hab. Andrzej Friszke
11.50 - 13.10 Komitet na Piwnej: Red. Anna Teresa Szymańska i Współpracownicy i wspomnienia Podopiecznych Komitetu na Piwnej
13.10 - 13.15 Przerwa
13.15 -  13.30 O zbiorze archiwalnym Komitetu:
Dr Tadeusz Krawczak: Zawartość i ocena wartości historycznej
13.30 - 13.45 Ks. Prałat Józef R. Maj: Z dziejów archiwum
13.45 - 14.10 Podpisanie aktu darowizny. symboliczne przejęcie i wystąpienie dra Sławomira Radonia - Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
14.10 - 14.40 Przerwa: spotkania kuluarowe, projekcja filmu
14.40 - 15.00  Występ Filharmonii im. Romualda Traugutta
15.00 Słowo na zakończenie
   

Współorganizatorzy i sponsorzy Seminarium 

aNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów

Patronat medialny: