Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania

STRATEGIA FUNDACJI KORPUS OCHOTNIKÓW SPECJALISTÓW na rok 2008:

 

Założenia bazowe:

 1. Historia KOS - wspieranie innych organizacji pozarządowych wiedzą wolontariuszy KOS i BESO - owocuje obecnie dobrymi kontaktami i możliwością wykorzystania wiedzy i doświadczeń tych organizacji aby pomóc rozwijającym się NGO;
 2. KOS zarządza grupą wysoko wykwalifikowanych wolontariuszy - specjalistów;
 3. Okres finansowania 2007 - 2013 charakteryzuje się dobrym klimatem dla NGO - Polska uzyskuje dostęp do funduszy UE oraz NMF EOG w pełnym okresie finansowania;
 4. Na skutek doświadczeń lat poprzednich procedury aplikacyjne do ww funduszy zostały uproszczone;
 5. Istnieje silny trend wspierania partnerstw i konsorcjów pomiędzy NGO;

Strategia działania 2008

Precyzyjne określenie kierunków działania oraz grup beneficjentów:

 1. Przenoszenie dotychczasowych doświadczeń i wiedzy KOS do mniejszych ośrodków - wspieranie rozwijających się tam NGO;
 2. Wspieranie poszkodowanych grup społecznych
 3. Ustanowić związki i nawiązać współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi - tworzyć sieć partnerstw;
 4. Bazując na powyższych założeniach - tworzyć szczegółowe projekty wspólnie i na rzecz organizacji, małych firm i ośrodków edukacyjnych i rehabilitacyjnych i aplikować do właściwych funduszy o finansowanie;

Źródła finansowania:

 1. Fundusz FOP Norweskiego Mechanizm Finansowego - nowe źródło finansowania dla małych NGO - projekty 5 - 50 tys euro
 2. Priorytety zbieżne ze strategią KOS;
 3. Fundusze europejskie (UE) dostępne przez krajowych operatorów - konkursy ogłaszane przez jednostki administracji oraz duże fundacje
 4. Dotacje z 1% podatku dochodowego.